ECTAA & eu travel tech: οι αεροπορικές εταιρείες να επιστρέψουν τα χρήματα στους ταξιδιώτες«Η άρνηση των αεροπορικών εταιρειών να επιστρέψουν χρήματα στις ταξιδιωτικές εταιρείες και στους πελάτες τους πρέπει να σταματήσει» δηλώνουν σε κοινή ανακοίνωσή τους ECTAA και eu travel tech.

Ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού, είναι γνωστό ότι η ταξιδιωτική και τουριστική βιομηχανία υπέφερε ιδιαίτερα πολύ.


Όλες οι ταξιδιωτικές εταιρείες αντιμετώπισαν αιτήματα επιστροφών για τεράστια χρηματικά ποσά, για ταξίδια που έπρεπε να ακυρωθούν ως αποτέλεσμα των lockdown, του κλεισίματος των συνόρων και των ταξιδιωτικών περιορισμών.


Ολόκληρη η ταξιδιωτική βιομηχανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει οικονομικές προκλήσεις λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας, καθώς το επίπεδο των πωλήσεων παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.


Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες έχουν επιστρέψει χρήματα σε ταξιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες με τη σειρά τους μπόρεσαν να τα επιστρέψουν στους πελάτες τους.


Με αυτόν τον τρόπο, οι αεροπορικές εταιρείες εξασφάλισαν την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους όσον αφορά την επιστροφή χρημάτων στους πελάτες.


Ωστόσο, πολλές αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να καθυστερούν ή να αγνοούν τα αιτήματα επιστροφής χρημάτων, θέτοντας τους διαπιστευμένους ταξιδιωτικούς πράκτορες της IATA υπό οικονομική πίεση, καθώς οι πελάτες εξακολουθούν να διεκδικούν τα χρήματά τους.


Δημόσιες ανακοινώσεις από ορισμένες αεροπορικές εταιρείες, που δηλώνουν ότι έχουν γίνει πλέον επιστροφές χρημάτων, αφήνουν μια λανθασμένη εντύπωση.


Το πρόβλημα δεν έχει λυθεί, καθώς πολλές αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να έχουν απόθεμα καθυστερούμενων αιτημάτων για επιστροφές.


Η μη συμμόρφωση των αεροπορικών εταιρειών προς τις υποχρεώσεις τους για επιστροφή χρημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ (Κανονισμός 261/2004) και την Απόφαση (Resolution) 824r της IATA, έχει τεθεί πολλές φορές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Η Απόφαση 824r της IATA δεν εφαρμόζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Αεροπορικών Εταιρειών, ενώ η εφαρμογή του Κανονισμού 261/2004 σε εθνικό επίπεδο εναπόκειται στους Εθνικούς Φορείς Επιβολής (NEB), όμως αρκετοί από αυτούς φαίνονται απρόθυμοι να δράσουν.


Από την αρχή της κρίσης η ECTAA και η eu travel tech ζήτησαν αποτελεσματική υποστήριξη, προς όφελος ολόκληρης της ταξιδιωτικής αλυσίδας.


Ζητήθηκε από τις Αρχές Ανταγωνισμού να εξαρτήσουν την κρατική ενίσχυση προς τις αεροπορικές εταιρείες από την πρόοδο των επιστροφών.


Ωστόσο, παρά τα δισεκατομμύρια ευρώ που εισέπραξαν από τους φορολογούμενους, ορισμένες αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να αρνούνται ή να καθυστερούν μαζικά τις επιστροφές χρημάτων προς τις ταξιδιωτικές εταιρείες και τους πελάτες τους.


Οι ταξιδιωτικές εταιρείες αντιμετώπισαν κατηγορίες για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που αφορούν την επιστροφή χρημάτων.


Ταυτόχρονα, τους είναι αδύνατο να εισπράξουν εκκρεμείς επιστροφές τις οποίες έχουν επεξεργαστεί πολλές αεροπορικές εταιρείες.


Αυτό δεν βλάπτει μόνο τους πελάτες τους, αλλά απειλεί να βλάψει σε πολύ σημαντικό βαθμό και τη φήμη αυτών των επιχειρήσεων και να επηρεάσει αρνητικά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, η οποία θα είναι κρίσιμη για την επανεκκίνηση των ταξιδιών.


«Ο ταξιδιωτικός τομέας είναι δομημένος σε ένα συνολικό ολοκληρωμένο οικοσύστημα. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι, όταν ένα μέρος αποτυγχάνει, επηρεάζει έντονα τα υπόλοιπα.


Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες παροτρύνουν τις αεροπορικές εταιρείες να συμμορφωθούν προς τις υποχρεώσεις τους για επιστροφή χρημάτων.


Καλούν τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να βελτιώσουν το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τις επιστροφές από πτήσεις και ταξιδιωτικά πακέτα με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση του Covid, προς τελικό όφελος των καταναλωτών», δήλωσε ο Emmanuel Mounier, γενικός γραμματέας της eu travel tech.


Η eu travel tech αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των εταιρειών τεχνολογίας ταξιδιών.


Η eu travel tech χρησιμοποιεί τη θέση της στο κέντρο του τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού για να προωθήσει έναν καινοτόμο και ανταγωνιστικό κλάδο, διαφανή και βιώσιμο, με γνώμονα τον καταναλωτή.


Στα μέλη της περιλαμβάνονται παγκόσμια συστήματα διανομής (GDS), διαδικτυακά ταξιδιωτικά πρακτορεία (OTA), εταιρείες διαχείρισης ταξιδιών για επαγγελματικά ταξίδια (TMC) και μετα-μηχανές αναζήτησης.


«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να αρνούνται επιστροφές χρημάτων σε ταξιδιωτικές εταιρείες και κατά συνέπεια στους πελάτες τους.


Το να σπρώχνεται η έλλειψη ρευστού χαμηλότερα στην ταξιδιωτική αλυσίδα και τελικά στους πελάτες είναι επικίνδυνο τόσο από την άποψη του ανταγωνισμού όσο και από την πλευρά της προστασίας του καταναλωτή. Πρέπει να σταματήσει.» επισημαίνει ο πρόεδρος της ECTAA, Pawel Niewiadomski.


Η ECTAA εκπροσωπεί περίπου 70.000 ταξιδιωτικούς πράκτορες και διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών στην Ευρώπη, οι οποίοι παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και πωλούν υπηρεσίες μεταφοράς, διαμονής, αναψυχής και άλλες, καθώς και συνδυασμένα προϊόντα, σε πελάτες αναψυχής και επαγγελματίες.