top of page

6μηνη έμμισθη πρακτική άσκηση από τη Wind


«Women in Tech» 6μηνη έμμισθη πρακτική άσκηση από τη Wind για φοιτήτριες κι απόφοιτες πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών.

Η Wind, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «W for Women», ανακοινώνει τη νέα δράση με τίτλο «Women In Tech», με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών καριέρας για νέες γυναίκες που επιθυμούν να εργαστούν σε επαγγέλματα STEM αλλά και την γενικότερη ενδυνάμωση των γυναικών στον χώρο της τεχνολογίας.


Το πρόγραμμα «Women in Tech»προσφέρει σε 10 απόφοιτες ή τελειόφοιτες φοιτήτριες πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών, πλήρως αμειβόμενη πρακτική άσκηση διάρκειας έξι μηνών.


Οι συμμετέχουσες θα συνεργαστούν με στελέχη της εταιρείας από διαφορετικά τμήματα, θα συμμετέχουν σε πραγματικά έργα και θα αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία.


Στο τέλος της άσκησης θα έχουν περάσει από τη θεωρία στην πράξη και θα αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους, έχοντας μία πολύ καλή βάση για να συνεχίσουν την επαγγελματική τους πορεία στον χώρο της τεχνολογίας.


Η πανεπιστημιακή κοινότητα στηρίζει την πρωτοβουλια.
 

«Η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, που συνδέεται με τον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας και την ανάδειξή τους στο στελεχιακό του δυναμικό αποτελεί μία σημαντική πρόκληση.


Η Ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω της εκπαίδευσης και οι παραγωγικοί τομείς μέσω της ενσωμάτωσης, μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία μιας αντίληψης που απαλείφει τα στερεότυπα του φύλου και αναδεικνύει την αξία και τις δεξιότητες του κάθε μέλους της κοινωνίας.


Είναι αισιόδοξο να βλέπουμε δράσεις ενδυνάμωσης της θέσης των γυναικών στον επαγγελματικό χώρο των STEM και υποστηρίζουμε το πρόγραμμα «Women In Tech» της Wind Ελλάς, καθώς αποτελεί μια εξαιρετική πρωτοβουλία για τις φοιτήτριες και αποφοίτους του ΕΜΠ να αποδείξουν και στον επαγγελματικό κόσμο την αξία τους και τις δυνατότητές τους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσoβίου Πολυτεχνείου, καθηγητής Ανδρέας Μπουντουβής.

 

Το πρόγραμμα «Women In Tech» εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της Wind για τη διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση στον χώρο εργασίας, που βασίζεται σε ένα περιβάλλον σεβασμού και αποδοχής για όλους, με ίσες ευκαιρίες, χωρίς διακρίσεις και στερεότυπα.

 

«Η ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας και η ενδυνάμωση τους στο εργασιακό περιβάλλον ειδικά στον κλάδο της τεχνολογίας απαιτεί ένα πλαίσιο δράσεων ολιστικής προσέγγισης.

Με το πρόγραμμα «Women in Tech» αναλαμβάνουμε μία σημαντική πρωτοβουλία, που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα και συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος των φύλων στα STEM επαγγέλματα.


Οι προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες καριέρας και η WIND διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων σε αυτές», ανέφερε ο Γεράσιμος Καρμίρης, Human Resources Executive Director της Wind.

Το «Women in Tech»

Η Wind δεσμεύεται να υποστηρίξει την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των γυναικών στην τεχνολογία.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «Women in Tech» σχεδιάστηκε προκειμένου να υπερκεράσει τα εμπόδια εισαγωγής των γυναικών στον κλάδο της τεχνολογίας και να συμβάλλει στην περαιτέρω εξέλιξήτους.


Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και απευθύνεται σε γυναίκες με σπουδές STEM σε συνεργασία με κορυφαία Πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα.


Οι νέες γυναίκες που θα ενταχθούν στο «Women in Tech» θα απασχοληθούν σε έργα των τμημάτων Δικτύου, Πληροφορικής, Digital Services, Ανάλυσης, κ.α..


Η προσέγγιση του προγράμματος είναι να δημιουργηθούν εξατομικευμένες πρακτικές ασκήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το προφίλ των ενδιαφερομένων όσο και τα χαρακτηριστικά των έργων στα οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν.


Η υποβολή των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει.

bottom of page