ΥΠΑ: σε ισχύ notam για τις πληγείσες, από τις πυρκαγιές, περιοχέςΗ ΥΠΑ εξέδωσε notam (αεροπορική οδηγία) σύμφωνα με την οποία αποκλείονται περιοχές στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να διεξάγονται απρόσκοπτα οι επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημερώνει ότι λόγω των έκτακτων συνθηκών που διαμορφώνονται από τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουν εκδοθεί και βρίσκονται σε ισχύ αγγελίες αποκλεισμού περιοχών για το σύνολο της πολιτικής αεροπορίας στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να διεξάγονται απρόσκοπτα οι επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης και επιτήρησης.


Η ΥΠΑ εφιστά την προσοχή σε όλους τους αεροναυτιλόμενους, συμπεριλαμβανομένων και των πτήσεων ΣμηΕΑ (Drones), για πιστή τήρηση των περιορισμών.


Σε αντίθετη περίπτωση και λαμβανομένων υπόψη των έκτακτων συνθηκών, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Αεροπορικού Κώδικα.