Τροποποίηση της ΚΥΑ για την αποζημίωση ακινήτων από σεισμό


Το υπουργείο Υποδομών έχει ήδη επεξεργαστεί σχέδιο, κι αναμένεται να τροποποιηθεί η ισχύουσα ΚΥΑ, η οποία είναι σε στάδιο δημοσίευσης, αναφορικά με την αποζημίωση των ακινήτων για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για κτίρια έως 150 τμ.

Η τροποποιημένη ΚΥΑ, που για πρώτη φορά εφαρμόζεται στην περίπτωση αποκατάστασης πληγέντων από σεισμό, αποσαφηνίζει τη δυνατότητα χορήγησης στεγαστικής συνδρομής έως και 150 τ.μ. για το σύνολο των κτιρίων ανά ιδιοκτήτη.


Αποζημιώνεται ο σεισμόπληκτος για το σύνολο των ακινήτων του μέχρι 150τμ.

Για παραδειγμα, αν κάποιος έχει στην κατοχή του τρία ακίνητα των 80 τμ, 40 τμ κ 50 τμ, στο σύνολο και τα τρία 170 τμ, θα αποζημιωθεί για τα 150 τμ.


Αναμένεται η δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως.