ΤΡΑΙΝΟΣΕ: πιστοποίηση από την TUV Nord για τις υπηρεσίες της


Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ για ακόμη μια χρονιά έλαβε πιστοποίηση από την TUV Nord, για τις υπηρεσίες που παρέχει, με στόχο να μετατρέψει το ταξίδι με τρένο σε μία ξεχωριστή εμπειρία.


Η εταιρεία έχει εγκαταστήσει και υλοποιεί ένα πλήρες σύστημα ελέγχου ποιότητας των επιβατικών υπηρεσιών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13816:2002.


«Μεταφορές – εφοδιαστική και υπηρεσίες – μαζική μεταφορά κοινού – ορισμός της ποιότητας των υπηρεσιών, αντικειμενικοί σκοποί και μετρήσεις»


Η υλοποίηση αυτού του συστήματος ελέγχεται και πιστοποιείται από τον ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης TUV Nord, από το 2013 για τη διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη με Intercity, και από το 2017 για το σύνολο του δικτύου.


Σε αυτό το πλαίσιο, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, έχει οργανώσει και παρακολουθεί μια σειρά Δεικτών Ποιότητας ώστε να βελτιώνει διαρκώς τις υπηρεσίες της.


Η εταιρεία βασίζεται σε τριμηνιαίες έρευνες ικανοποίησης επιβατών και τριμηνιαίες αξιολογήσεις με χρήση μυστικών επιβατών, που γίνονται από ανεξάρτητη εξειδικευμένη εταιρεία ερευνών.


Οκτώβρης - Δεκέμβρης 2020: οι επιβάτες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ βαθμολόλησαν το ταξίδι τους


–83,98% είναι απόλυτα ή παρά πολύ ικανοποιημένοι (67,50% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019)


–83,27% για την ασφάλεια που εισπράττουν στο ταξίδι τους 62,90% το 2019)


–77,03% για τη συνέπεια των δρομολογίων (66,43% το 2019), παρότι κάποια τμήματα του δικτύου παραμένουν χωρίς ηλεκτροκίνηση


–77,33% για την καθαριότητα των τραίνων (58,55% το 2019).


Αντίστοιχη βελτίωση παρουσιάζεται σε όλους τους Δείκτες Ποιότητας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.