Το ελεγκτικό Συνέδριο μπλόκαρε τη μίσθωση των 300 λεωφορείων


Στην υπ' αριθμόν 50/2021 πράξης του ΣΤ΄ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναγράφεται πως κωλύεται η υπογραφή των σχεδίων σύμβασης για τον διαγωνισμό προμήθειας 300 λεωφορείων με leasing.

Η Ο.ΣΥ., σε ανακοίνωσή της, αναφέρει πως έλαβε γνώση της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου κι εξηγεί πως οι λόγοι της μη έγκρισης οφείλονται σε εσφαλμένη πληροφόρηση.


Η εταιρεία αποφάσισε την άμεση υποβολή αίτηση ανάκλησης για την άρση της δημιουργηθείσης παρερμηνείας.


Στο Ελεγκτικό Συνέδριο δημιουργήθηκε η εσφαλμένη εντύπωση ότι τα προσφερόμενα λεωφορεία δεν θα είχαν πλευρικά ανοιγοκλειόμενα παράθυρα. Η παρανόηση αυτή οφείλεται στο ότι υποβλήθηκαν πέραν των δεσμευτικών εγγράφων του διαγωνισμού και επιπλέον διαφημιστικά έγγραφα παρουσίασης των αρχικών μοντέλων των λεωφορείων, στα οποία τα παράθυρα εμφανίζονταν εν ως μη ανοιγοκλειόμενα.


Όπως αναφέρει η ΟΣΥ, στα προσπέκτους παρουσιαζόταν ένα οχήμα το οποίο δεν θα παραδιδόταν στην εταιρεία αλλά το πως εμφανιζόταν το όχημα στον αρχικό χρόνο παραγωγής του.


Οι διαγωνιζόμενες εταιρείες δεσμεύονται να παραδώσουν τα οχήματα προς χρήση με ανοιγοκλειομενα παράθυρα επιφέροντας την σχετική μεταβολή.


Το ότι όλα τα λεωφορεία θα έχουν ανοιγοκλειόμενα παράθυρα αναφέρεται σαφώς τόσο στη διακήρυξη του διαγωνισμού όσο και στο σχέδιο σύμβασης το οποίο έχουν λάβει και αποδεχτεί στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενες εταιρείες, καθώς επίσης και στις δηλώσεις συμμόρφωσης που έχουν καταθέσει στο φάκελό τους και οι τρεις εταιρείες.


Το ίδιο είχε συμβεί και στον αντίστοιχο διαγωνισμό που είχε διενεργήσει ο ΟΑΣΘ στη Θεσσαλονίκη.


Και εκεί ο προμηθευτής έκανε τη σχετική τροποποίηση και σήμερα τα λεωφορεία κυκλοφορούν κανονικά, με παράθυρα που ανοίγουν, στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.Η Ο.ΣΥ. πιστεύει ότι, αν της είχε υποβληθεί σχετικό ερώτημα, θα είχε αποσαφηνιστεί το ζήτημα και δεν θα καθυστερούσε η τυπική ολοκλήρωση ενός διαγωνισμού που περιμένει με αγωνία το επιβατικό κοινό της Αθήνας.


Ως εκ τούτου καταθέτει αίτηση ανάκλησης και πιστεύει πως θα ξεπεραστεί το πρόβλημα προκειμένου τα λεωφορεία θα τεθούν άμεσα στη διάθεση των πολιτών.