Τα smartphones γέφυρα στο ψηφιακό χάσμα


Η Vodafone και η Επιτροπή Ευρυζωνικότητας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη καλούν σε δράση για τη διασύνδεση 3,4 δισ. ανθρώπων με smartphone έως το 2030 με στόχο την αντιμετώπιση του παγκόσμιου ψηφιακού χάσματος.

Σύμφωνα με τους Παγκόσμιους Στόχους της Επιτροπής Ευρυζωνικότητας για το 2025, μία νέα Ομάδα Εργασίας θα προσδιορίσει παρεμβάσεις πολιτικής, εμπορίου και οικονομίας για την αύξηση της πρόσβασης στα smartphone, καθώς, ενώ τα δίκτυα της κινητής καλύπτουν πλέον το 82% του πληθυσμού των χωρών χαμηλού και μέσου εισοδήματος (LMIC), το χάσμα μεταξύ χρήσης και κάλυψης παραμένει υψηλό.


Αρωγοί για το εγχείρημα:


Στην επιχείρηση γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος δουλεύουν ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του Ομίλου Vodafone, Nick Read και ο Γενικός Γραμματέας της ITU Houlin Zhao. Στους αρχικούς εταίρους της Ομάδας περιλαμβάνονται επίσης η Συμμαχία για Προσιτό Διαδίκτυο, η GSMA, η κυβέρνηση της Γκάνας, η Safarico, η SmartAfrica, ο Όμιλος Vodacom, καθώς και το Ίδρυμα WorldWideWeb.


Η Ομάδα Εργασίας της Επιτροπής Ευρυζωνικότητας θα συντάξει σχετική έκθεση και μια σειρά συγκεκριμένων συστάσεων που θα περιλαμβάνουν τα εξής:


- Πρωτότυπη ανάλυση και δεδομένα σχετικά με το κενό πρόσβασης σε smartphone


- Ποσοτικοποίηση του κοινωνικού και οικονομικού αντίκτυπου της παροχής σε όλους της πρόσβασης σε smartphone έως το 2030, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της μετακίνησης χρηστών από τα απλά τηλέφωνα 2G στα smartphone 4G


- Ανάλυση πρωτοβουλιών ή πιλοτικών προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί για να αυξήσουν την πρόσβαση στα smartphone. Ο Όμιλος Vodafone δεσμεύτηκε να ξεκινήσει δύο πιλοτικά έργα σχετικά με την προσιτότητα των συσκευών στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής«Είναι τιμή για τη Vodafone να αποτελεί μέρος της μνημειώδους αυτής παγκόσμιας πρωτοβουλίας με τον ΟΗΕ για τη βελτίωση της ζωής δισεκατομμυρίων ανθρώπων, μέσω της πρόσβασης σε smartphone.


Καθώς οι κοινωνίες μας καθίστανται πιο ψηφιακές, πρέπει όλοι να έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν εργασία, και να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες ή οικονομικές υπηρεσίες, αλλά και κρίσιμες πληροφορίες που είναι όλο και πιο διαθέσιμες μόνο μέσω του διαδικτύου.


Πρόκειται για μια τόσο σύνθετη πρόκληση που κανείς πάροχος δικτύου, κατασκευαστής, φορέας παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή εθνική κυβέρνηση δεν μπορεί να επιλύσει μόνος του.


Ωστόσο, συνεργαζόμενοι μαζί, μπορούμε να υπερβούμε όλα τα εμπόδια», σημείωσε ο Nick Read, CEO της Vodaphone Group.«Η επίτευξη των παγκόσμιων στόχων της Επιτροπής Ευρυζωνικότητας απαιτεί μια κοινή προσέγγιση πολλών ενδιαφερομένων μερών.


Είμαι στην ευχάριστη θέση να συμπροεδρεύω αυτής της νεοσύστατης Ομάδας Εργασίας, η οποία θα συμβάλει επίσης στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που φέρνει η πανδημία της COVID-19 και θα διασφαλίσει έξυπνες συσκευές στα χέρια όσων έχουν υστερήσει», υπογράμμισε ο Houlin Zhao, γενικός γραμματέας της ITU.


Ναι μεν:

Σήμερα, το 86% των συνδέσεων στο διαδίκτυο στις χώρες LMIC3 διενεργούνται μέσω κινητών τηλεφώνων.


Αλλά:

Δισεκατομμύρια άνθρωποι συνεχίζουν να χρησιμοποιούν «απλά» τηλέφωνα, χωρίς σύνδεση στο Διαδίκτυο, και η αγορά 2G συνεχίζει να αυξάνεται.


Το ψηφιακό χάσμα διευρύνεται, καθώς η παγκόσμια πανδημία έχει επιταχύνει την ανάδυση των ψηφιακών κοινωνιών και τα smartphone αποτελούν ολοένα και πιο ουσιαστική πύλη πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες - συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της ιατρικής υποστήριξης – τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, την απασχόληση και το επιχειρείν.