top of page

Τα ΣΒΑΚ και η ένταξή τους στους δήμους


Ο Υφυπουργός Μεταφορών, Μιχάλης Παπαδόπουλος, ανέφερε πως το 1/3 των δήμων δραστηριοποιείται στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, σε ομιλία του στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Πτολεμαΐδα.

Την πορεία εξέλιξης των ΣΒΑΚ (Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας) παρουσίασε σήμερα ο Υφυπουργός Μεταφορών, Μιχάλης Παπαδόπουλος, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Πτολεμαΐδα, με θέμα «ΣΒΑΚ μετακινήσεις μέσα στους δήμους».

Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στο κοινό όραμα για περισσότερο βιώσιμες, σύγχρονες και ανθρώπινες πόλεις, που θα αξιοποιούν τις υφιστάμενες υποδομές, θα λαμβάνουν υπόψη όλα τα μέσα μεταφοράς και θα προωθούν φιλικούς για το περιβάλλον τρόπους μετακίνησης.

Πεποίθηση του Υπουργείου είναι πως οι δήμοι μπορούν να υλοποιήσουν ουσιαστικές αλλαγές στις ελληνικές πόλεις καθώς από τον Μάρτιο του 2021 είναι σε ισχύ ο ν. 4784/2021 με τον οποίο θεσπίστηκε ολοκληρωμένο πλαίσιο κατάρτισης των ΣΒΑΚ, με στόχο την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στρατηγικά, σε περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο.

«Ο νόμος καθορίζει τις αρχές σχεδιασμού για τη δημιουργία βιώσιμων πόλεων, με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 10ετίας, έχοντας ως βασικούς πυλώνες, τη συμμετοχή των πολιτών και φορέων που έχουν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του σχεδίου, την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των συστημάτων μεταφορών με έμφαση στους ήπιους και καθαρούς τρόπους μετακίνησης, περιορίζοντας τη χρήση των ΙΧ, και τον μηχανισμό παρακολούθησης και αξιολόγησης του σχεδίου σε τακτική βάση», δήλωσε ο αρμόδιος Υφυπουργός Μεταφορών στην ομιλία του στο συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Η εκπόνηση των ΣΒΑΚ είναι υποχρεωτική για τους δήμους άνω των 30.000 κατοίκων και εκείνους που εξυπηρετεί ο ΟΑΣΑ και ο ΟΣΕΘ, αλλά και για όλες τις Περιφέρειες.

Αναφορικά με τον βαθμό ωρίμανσης, αλλά και τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην εκπόνηση και υλοποίηση των ΣΒΑΚ, ο Μιχάλης Παπαδόπουλος παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας του Υπουργείου Μεταφορών τον Νοέμβριο 2021, στο πλαίσιο απογραφής των ΣΒΑΚ, συγκεντρώνοντας αντιπροσωπευτικό δείγμα 170 ερωτηματολογίων από δήμους όλων των κατηγοριών και τις Περιφέρειες.

«Αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο ότι περίπου το 1/3 των Δήμων έχουν ξεκινήσει ή βρίσκονται σε ώριμο στάδιο ολοκλήρωσης των σχεδίων κινητικότητάς τους. Την ίδια στιγμή, σχεδόν στο σύνολό τους, στους Δήμους που έχουν ξεκινήσει Σχέδια, διαπιστώθηκε η ανάγκη ύπαρξης περαιτέρω εξωτερικής υποστήριξης για την κατάρτιση του σχεδίου τους.


Ένα ακόμη στοιχείο που αναδείχθηκε είναι η εκτίμηση για αύξηση της ανάγκης οικονομικής υποστήριξης, παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση της εκπόνησης των ΣΒΑΚ έχει ξεκινήσει από το 2016, μέσω του σχετικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου.


Ενδεικτικό του μεγέθους των πόρων που απαιτούνται είναι ότι το συνολικό κόστος των έργων ΣΒΑΚ που έχουν ήδη εκτιμηθεί για τα επόμενα χρόνια, από 37 Δήμους, απαιτούν κονδύλια συνολικού ύψους 1,5 δισ. €», τόνισε ο Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Η εκτίμηση της ηγεσίας του Υπουργείου είναι πως το ποσό θα πολλαπλασιαστεί όταν σε αυτό προστεθεί το κόστος υλοποίησης έργων και άλλων δήμων που σήμερα ωριμάζουν τα σχέδιά τους.


«Οι πόλεις μας μπορούν να γίνουν περισσότερο βιώσιμες, σύγχρονες και ανθρώπινες στα επόμενα 10 χρόνια υπό τον όρο, όλοι οι φορείς, να βοηθήσουμε τους δήμους στην εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, απλουστεύοντας τις διαδικασίες εγκρίσεων που καθυστερούν την υλοποίηση των μέτρων, ενισχύοντας το στελεχιακό δυναμικό των ΟΤΑ και μεριμνώντας για την κατάρτισή του σε θέματα που απαιτείται, και τέλος παρέχοντας υποστήριξη στους ΟΤΑ για την επιλογή σύγχρονων και βιώσιμων λύσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες των ελληνικών πόλεων», επεσήμανε.

«Κυρίαρχο στοιχείο είναι η εκφρασμένη πολιτική βούληση ότι μπορούμε να αλλάξουμε τις πόλεις μας. Ότι το ΣΒΑΚ θα γίνει πεδίο συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων και του Υπουργείου, ώστε σε αυτό να αποτυπώνεται το όραμα των πόλεων του αύριο. Σας διαβεβαιώνω ότι ο Υπουργός κ. Κώστας Καραμανλής και εγώ, θα παραμείνουμε αρωγοί στα θέματα βιώσιμης κινητικότητας των ΟΤΑ», υπογράμμισε ο κος Παπαδόπουλος κάνοντας μάλιστα ειδική αναφορά στο ποδήλατο.


Υπενθυμίζεται πως το Υπουργείο συνεργάζεται με την ΚΕΔΕ, και δημιουργείται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το Διεθνικό Συντονιστικό Κέντρο για το ευρωπαϊκό δίκτυο ποδηλατικών διαδρομών «ΕUROVELO» με τη συνεργασία του Υπουργείου Τουρισμού, που θέτει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του ποδηλατικού τουρισμού στη χώρα μας.

Ο Υφυπουργός Μεταφορών ανέφερε πως γίνεται επεξεργασία συγκεκριμένων προτάσεων για να βελτιωθούν υποδομές, όπως η σήμανση στις υπάρχουσες διαδρομές ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα ένταξης νέων περιοχών στο δίκτυο.


Περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, όπως η Κοζάνη και η Πτολεμαΐδα, όπου το ανάγλυφο ευνοεί τη χρήση του ποδηλάτου, αλλά και νησιά όπως η Κως, με μεγάλη παράδοση στο ποδήλατο, είναι περιοχές που προσφέρονται για ένταξη στις διαδρομές.

bottom of page