top of page

Τα πρωτόκολλα για τον συνεδριακό τουρισμό


Aν κι επίσημα ανοίγει ο τουρισμός στις 15 Μαΐου εν τούτοις δεν έχουν καθοριστεί πρωτόκολλα λειτουργίας και επανεκκίνησης του συνεδριακού τουρισμού όπως κι άλλων εκδηλώσεων κρατώντας ανενεργά όλα τα επαγγέλματα της βιομηχανίας του MICE.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO) έχει καταθέσει, από τις 23 Μαρτίου στο υπουργείο Τουρισμού πρωτόκολλα λειτουργίας του Συνεδριακού Τουρισμού.


Όπως επισημαίνει η Ειρήνη Τόλη, πρόεδρος του HAPCO κι αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας FedHATTA, δεν έχουν ακόμη εγκριθεί γεγονός που και τα εγχώρια συνέδρια και κυρίως τα ιατρικά δεν γνωρίζουν, πώς και πότε θα πραγματοποιηθούν.


Τα πλεονεκτήματα του συνεδριακού τουρισμού

Οι συμμετέχοντες ενός συνεδρίου ξοδεύουν χρήματα ενισχύοντας την τοπική οικονομία. Ο σύνεδρος ξοδεύει 50%-70% περισσότερο από τον απλό τουρίστα.


Είναι πελάτης υψηλού εισοδήματος και επιπέδου και μπορεί να αποτελέσει τον καλύτερο πρεσβευτή της χώρας μας στο εξωτερικό.


Αποτελούν πηγή εσόδων από άμεσους και έμμεσους φόρους για το κράτος και τις τοπικές αρχές.


Η συνεδριακή δραστηριότητα συμβάλλει στην οικονομία με την κατασκευή ή κι ανακαίνιση συνεδριακών χώρων και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, ενισχύει την απασχόληση και διαφημίζει τη χώρα διεθνώς.


Συμβάλλει στην αύξηση των θέσεων εργασίας, αφού στην οργάνωσή τους εμπλέκονται 50 τουλάχιστον επαγγέλματα.


Τα συνέδρια δημιουργούν κι αυξάνουν τη ζήτηση ταξιδιωτικών και τουριστικών υπηρεσιών, όπως διαμονή, διακίνηση, ξεναγήσεις, εκδρομές, δείπνα και γεύματα, ενισχύοντας την εθνική οικονομία.


Με τον συνεδριακό τουρισμό επεκτείνεται η τουριστική περίοδος ενώ καταπολεμάται η εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού.


Η χώρα αποκτά μεγάλη προβολή και φήμη σε ένα υψηλού επιπέδου κοινό και κατακτά σημαντική θέση στον παγκόσμιο τουριστικό και συνεδριακό χάρτη.


Ο επαγγελματικός και συνεδριακός τουρισμός αποτελεί μοχλό ανάπτυξης από την κρίση.


Οι επιπτώσεις της πανδημίας στον συνεδριακό τουρισμό

- 80% των συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων, με φυσική παρουσία, ακυρώθηκαν και δεν θα πραγματοποιηθούν για το 2021 ούτε και για το 2022, διότι πολλά από αυτά είναι διετή ή και τριετή.


- 15% των συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων μετατράπηκαν σε διαδικτυακά, χωρίς κανένα σημαντικό κέρδος για το κράτος, παρά μόνο το ΦΠΑ, πάνω στο ελάχιστο διαδικτυακό κόστος.


- Ενώ 5% μετατέθηκαν για το 2022, 2023 ή και αργότερα, γεγονός που δεν δίνει καμία ασφάλεια στην υλοποίηση τους.


Η στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού για τα συνέδρια και της εκδηλώσεις (MICE)

Η Στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού πρέπει να είναι μακροχρόνια και βασισμένη σε σταθερά πρωτόκολλα και διαδικασίες, καλύπτοντας όλο το φάσμα του τουρισμού και παράλληλα όλες τις μορφές του.


Πρέπει να υπάρχει κοινή στρατηγική με όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία για τα επόμενα βήματα και την κοινή προβολή της χώρας μας, με όλους τους Φορείς (Περιφέρειες, ΕΟΤ, Υπουργείο Τουρισμού) όχι μόνο προβάλλοντας τον Τουρισμό αλλά και όλες τις πτυχές και μορφές τους, με κοινό video.


Η HAPCO ζητά την αναβάθμιση των εκθεσιακών περιπτέρων του ΕΟΤ, σε όλες τις Παγκόσμιες Τουριστικές Εκθέσεις, με δωρεάν χώρους όλων των συνδέσμων του τουρισμού κι οργάνωση special events.


Πώς θα κερδηθεί το χαμένο έδαφος του συνεδριακού τουρισμού

Η HAPCO επισημαίνει πως:


- Θα πρέπει να ανακοινωθούν άμεσα τα πρωτόκολλα, με ισχύ τουλάχιστον ενός έτους, για να μπορέσει η Ελλάδα να προσελκύσει συνέδρια κι εκδηλώσεις από ανταγωνιστικές χώρες, όπως Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Τουρκία.


- Θα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ για το 2021 σε όλες τις υπηρεσίες


- Να διενεργούνται δωρεάν self-test , ένα κάθε εβδομάδα, στους Έλληνες ή και στους ξένους, ανεξάρτητα του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή του μοριακού τεστ κατά την άφιξη τους, ή ακόμη και την συμμετοχή τους σε Συνέδριο ή Εκδήλωση.


- Να δοθούν καθαρές οδηγίες, στα αγγλικά για την μετακίνηση των συμμετεχόντων, εντός της πόλης που θα διαμένουν κατά τη διάρκεια της συμμετοχή τους σε αυτά.


- Να πραγματοποιηθεί προβολή της χώρας παγκοσμίως.


- Να δημιουργηθούν όροι συμμετοχής σε εκθέσεις και να προετοιμαστούν ambassadors programs, ανά τον κόσμο, ώστε να συμμετέχουν σε καλά προετοιμασμένα ταξίδια στην χώρα μας, ώστε να αποτελέσουν τους παγκόσμιους πρεσβευτές, για την προσέλκυση συνεδρίων ή άλλων μεγάλων εκδηλώσεων στη χώρα μας.


Κοινό μέλημα για όλους τους Επαγγελματίες του Τουρισμού είναι να διαφυλαχθεί η αξιοπιστία της Χώρας, περισσότερο από ποτέ, λόγω του υψηλού ανταγωνισμού, ενώ πρέπει να υπάρξει από την Πολιτεία, άμεσος προγραμματισμός για όλο το 2021, με στόχο την προετοιμασία της χώρας και για το 2022 και τις επόμενες χρονιές, σημειώνει η κα Ειρήνη Τόλη.

bottom of page