Στο Ελληνικό τα κεντρικά της τράπεζας Πειραιώς


Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η LAMDA Development και η τράπεζα Πειραιώς όπου και συμφωνήθηκε η μεταφορά των κεντρικών γραφείων της διοίκησης της τράπεζας στο υπερσύγχρονο Επιχειρηματικό Κέντρο της λεωφόρου Βουλιαγμένης εντός του Ελληνικού.

H Lamda Development υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με την τράπεζα Πειραιώς το οποίο αφορά στη μεταστέγαση των γραφείων διοίκησης της τράπεζας στο υπερσύγχρονο Επιχειρηματικό Κέντρο της λεωφόρου Βουλιαγμένης, που θα αναπτύξει η Lamda Development, εντός του Ελληνικού, συνολικού εμβαδού 40.000 τ.μ.. Τα γραφεία αναπτύσσονται σε στρατηγική τοποθεσία, προσφέροντας μοναδική θέα στο Μητροπολιτικό Πάρκο και το παράκτιο μέτωπο, με άμεση πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους πράσινου και αναψυχής.


Την ανάπτυξη των ακινήτων αναλαμβάνει η Lamda Development, και ο σχεδιασμός τους θα έχει γνώμονα τη βιωσιμότητα, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης πράσινων κτιρίων καθώς και στρατηγικές αναβάθμισης των εσωτερικών συνθηκών για την υγεία, ασφάλεια και ευημερία των εργαζομένων.

«H συμφωνία με την τράπεζα Πειραιώς μας χαροποιεί ιδιαίτερα για δύο λόγους. Σηματοδοτεί την εκκίνηση της δημιουργίας του νέου Επιχειρηματικού Πάρκου της Αθήνας, στο Ελληνικό.


Μέσα σε αυτό, σκοπός μας είναι η δημιουργία υποδειγματικών χώρων γραφείων βιώσιμης ανάπτυξης, που θα προσφέρουν έναν νέο και μοναδικό τρόπο ζωής στους εργαζόμενους, με εύκολη πρόσβαση στο Μητροπολιτικό Πάρκο και το παράκτιο μέτωπο.


Επίσης, η τράπεζα Πειραιώς, ως ένας από τους δύο υποστηρικτές στην τραπεζική χρηματοδότηση του Ελληνικού, με την συμφωνία αυτή δίνει μία ακόμα ψήφο εμπιστοσύνης στο μεγάλο για την χώρα μας αυτό έργο», δήλωσε ο Οδυσσέας Αθανασίου, διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development S.A.


Τα έργα θα ολοκληρωθούν εντός της πρώτης πενταετούς φάσης υλοποίησης της επένδυσης στο Ελληνικό, δηλαδή μέσα στο 2025.