Σε διαβούλευση οι προτάσεις για τον γαστρονομικό τουρισμό


Σε δημόσια διαβούλευση δέσμη προτάσεων για την αναδιάρθρωση, συστηματοποίηση και ανάπτυξη του Γαστρονομικού Τουρισμού θέτει το υπουργείο Τουρισμού. Τις προτάσεις συνέταξε η ομάδα εργασίας γαστρονομικού τουρισμού.

Τις προτάσεις της ομάδας εργασίας Γαστρονομικού Τουρισμού έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Τουρισμού.


Τα αποτελέσματά της θα οριστικοποιηθούν σε τελικό σχέδιο εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού στην Ελλάδα.


Οι προτάσεις της ομάδας εργασίας


-Καθιέρωση του επικαιροποιημένου Ειδικού Σήματος Ποιότητας το οποίο θα χορηγεί το Υπουργείο Τουρισμού, ειδικά για την Ελληνική Κουζίνα

-Δημιουργία και λειτουργία του Γαστρονομικού Χάρτη της Ελλάδας

-Γαστρονομική εκπαίδευση για τα επαγγελματικά στελέχη του τουρισμού

-Δημιουργία Φορέα με σκοπό την ανάδειξη της Ελληνικής Γαστρονομίας και την ανάπτυξη, προβολή και προώθηση του Γαστρονομικού Τουρισμού

-Δημιουργία Παρατηρητηρίου Γαστρονομικού Τουρισμού


Η δημόσια διαβούλευση των προτάσεων αποσκοπεί στη συλλογή χρήσιμων και εποικοδομητικών παρατηρήσεων, σχολίων με μακρόπνοο στρατηγικό στόχο την αναβάθμιση της γαστρονομικής ταυτότητας της Ελλάδας καθώς και την ενσωμάτωση ολόκληρου του κλάδου της γαστρονομίας στον εθνικό σχεδιασμό τουριστικού μάρκετινγκ.


Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της βέλτιστης αξιοποίησης των γαστρονομικών πόρων της Ελλάδας προβλέπονται 4 πυλώνες ανάπτυξης:

- Προϊόντα

- Διατροφή και Γαστρονομία

- Εστίαση

- Τουρισμός


Ο αρχικός οδικός Χάρτης του υπουργείου περιλαμβάνει:


-Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ελληνικής Γαστρονομίας


-Ίδρυση Φορέα Ελληνικής Γαστρονομίας ως σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα


-Ανάπτυξη και συνεχής εμπλουτισμός της υφιστάμενης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Γαστρονομικού Χάρτη, για την ανάπτυξη του Γαστρονομικού τουρισμού και στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες


-Εκπόνηση Επιχειρηματικού και Λειτουργικού Σχεδίου Σήματος Ελληνικής Κουζίνας (κανονισμοί και κριτήρια) σε συνάρτηση με το Μητρώο Εστιατορίων Ελλάδας – Εξωτερικού


-Δημιουργία κριτηρίων Βιώσιμης Γαστρονομίας με βάση τις διεθνείς καλές πρακτικές (εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, βιολογικά προϊόντα, οργανικά απόβλητα κ.λπ.) και την ευθυγράμμιση με τα Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία «πράσινης» οικονομίας και την αξιοποίηση εργαλείων του Ταμείου Ανάκαμψης


-Ανάθεση Μητρώου Συνταγών και Διατροφικών Συσχετισμών


-Ανάδειξη και Πιστοποίηση Προϊόντων (Δίκτυα / Τοπικά Σύμφωνα Παραγωγών)


-Οργάνωση Εκπαιδευτικού Μηχανισμού


-Στρατηγική Εξωστρέφειας προκειμένου το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνικής Γαστρονομίας να διασυνδεθεί με την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού


«Στο Υπουργείο Τουρισμού πιστεύουμε ότι η βασική επιδίωξη για την Ελληνική Γαστρονομία είναι η ανάπτυξη και η διασύνδεσή της με άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η πρωτογενής παραγωγή.


Θεωρούμε πως η συνολική συνεισφορά του γαστρονομικού τομέα στον Ελληνικό Τουρισμό έχει παραμεληθεί έως σήμερα.


Και αποτελεί καθήκον μας να ανοίξουμε το δρόμο της ανάπτυξης για έναν κλάδο με μεγάλες δυνατότητες ώστε οι ξένοι επισκέπτες να απολαμβάνουν την ελληνική φιλοξενία και να βιώνουν αυθεντικές γευστικές εμπειρίες είτε ως τουρίστες ειδικών ενδιαφερόντων είτε ως απλοί καταναλωτές.


Κατ' αυτόν τον τρόπο οι τουρίστες θα ενθαρρύνονται να αναζητήσουν και να αγοράσουν τα ελληνικά προϊόντα στη χώρα τους και να επιστρέψουν στην Ελλάδα με διάθεση να αυξήσουν τη δαπάνη τους.


Τους τελευταίους μήνες η χώρα μας αλλά και η παγκόσμια κοινότητα ζει μια πρωτόγνωρη κατάσταση εξαιτίας του κορονοϊού.


Η πανδημία έφερε τον κόσμο σε ακινησία. Αυτή η κρίση είναι μια ευκαιρία να ξανασκεφτούμε τον τουριστικό τομέα και τη συμβολή του στους ανθρώπους και στον πλανήτη, είναι μια ευκαιρία να οικοδομήσουμε καλύτερα, με πνεύμα συνεργασίας έναν πιο βιώσιμο και ανθεκτικό τουρισμό» υπογράμμισε ο Χάρης Θεοχάρης χαιρετίζοντας τις προτάσεις της ομάδας εργασίας.


Η Ομάδα Εργασίας Γαστρονομικού Τουρισμού, η οποία σύστησε το υπουργείο τον Απρίλιο του 2020, αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κοινωνικών εταίρων και επαγγελματικών φορέων.