ΡΑΣ: εξετάσεις για την απόκτηση ευρωπαϊκής άδειας μηχανοδήγησης


Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων προγραμματίζει άμεσα τη διενέργεια εξετάσεων των υποψήφιων μηχανοδηγών για την απόκτηση ευρωπαϊκής άδειας μηχανοδήγησης.

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, ανακοινώνει, ότι το αμέσως προσεχές διάστημα θα προγραμματίσει τη διενέργεια εξετάσεων των υποψήφιων μηχανοδηγών για την απόκτηση ευρωπαϊκής άδειας μηχανοδήγησης.


Μετά την έγκριση των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων για την επαναλειτουργία του Εκπαιδευτικού Κέντρου του ΟΣΕ, η ΡΑΣ, ως αρμόδια Αρχή για την έκδοση αδειών μηχανοδηγού, δρομολογεί τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έναρξη των εξετάσεων.

Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των νέων στελεχών του σιδηρόδρομου θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της σιδηροδρομικής αγοράς.«Η ΡΑΣ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων το συντομότερο δυνατό.


Η εκπαίδευση και στη συνέχεια η εξέταση των νέων μηχανοδηγών που διεξάγεται στη χώρα μας σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις τεχνογνωσίας, αποτελεί σημαίνουσα παράμετρο για την ασφαλή και διαλειτουργική σιδηροδρομική κυκλοφορία στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο», σημειώνει η πρόεδρος της ΡΑΣ, Ιωάννα Τσιαπαρίκου.


Στόχευση της ΡΑΣ είναι η στελέχωση των ενδιαφερόμενων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων με προσωπικό το οποίο θα εκπληρώνει τα επιχειρησιακά του καθήκοντα έτσι ώστε να αναπτυχθεί το μεταφορικό έργο στη χώρα μας, με την αύξηση του αριθμού εμπορευματικών κι επιβατικών δρομολογίων.

Η ευρωπαϊκή άδεια μηχανοδηγού

Οι εξετάσεις της ΡΑΣ, για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού, περιλαμβάνουν τη γραπτή εξέταση θεωρητικού Μέρους και την προφορική εξέταση Πρακτικού Μέρους (στατική και εν πορεία εξέταση).


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαθίδρυσε σύστημα πιστοποίησης για τους μηχανοδηγούς με την Οδηγία 2007/59/ΕΚ.


Στο συγκεκριμένο σύστημα πιστοποίησης περιλαμβάνεται και η έκδοση ευρωπαϊκών αδειών μηχανοδηγού από τις Εθνικές Αρχές Ασφαλείας.


Όπως επίσης και εναρμονισμένα συμπληρωματικά πιστοποιητικά από τον εργοδότη (Σιδηροδρομική Επιχείρηση ή Διαχειριστή Υποδομής).

Δήλωση Αναγνώρισης από τη ΡΑΣ

Στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΟΣΕ έχει χορηγηθεί Δήλωση Αναγνώρισης από τη ΡΑΣ, η οποία καλύπτει τα ακόλουθα εκπαιδευτικά καθήκοντα:

-Γενικές επαγγελματικές γνώσεις, που απαιτούνται για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του νόμου ν. 3911/2011.

-Επαγγελματικές γνώσεις που απαιτούνται για την απόκτηση πιστοποιητικού μηχανοδηγού για τροχαίο υλικό, σύμφωνα με το παράρτημα IV του νόμου 3911/2011.

-Επαγγελματικές γνώσεις που απαιτούνται για την απόκτηση πιστοποιητικού μηχανοδηγού για τις υποδομές, σύμφωνα με το παράρτημα V του νόμου 3911/2011.

-Γλωσσικές γνώσεις, που απαιτούνται για την απόκτηση πιστοποιητικού μηχανοδηγού, σύμφωνα με την παράγραφο 8 παράρτημα V του νόμου 3911/2011 (γενικές γλωσσικές γνώσεις, γλωσσική επάρκεια στη σιδηροδρομική επικοινωνία και ορολογία, διαδικασίες ασφάλειας της ελληνικής υποδομής).