Ξιφαράς: οι ενέργειες για την αποτελεσματική διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας


Ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση και τη διασφάλιση της εναέριας κυκλοφορίας καθώς και την ενίσχυση της ΥΠΑ, και του προσωπικού της, συζητήθηκαν στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Μεταφορών, παρουσία του γενικού γραμματέα, Γιάννη Ξιφαρά, και των διοικήσεων της ΥΠΑ και του Συλλόγου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, η οποία παρά τους όποιους περιορισμούς και δυσκολίες που σχετίζονται με τη διαχείριση της πανδημίας βαίνει αυξανόμενη, καθώς και στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη διασφάλιση της εναέριας κυκλοφορίας και στην ενίσχυση της ΥΠΑ και του προσωπικού της, ώστε να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στο σημαντικό έργο τους, συζητήθηκαν στη συνάντηση μεταξύ του γενικού γραμματέα Μεταφορών, Γιάννη Ξιφαρά και του διοικητή της ΥΠΑ, Γεωργίου Δριτσάκου με αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του Συλλόγου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.


Ο Γιάννης Ξιφαράς τόνισε πως για την αποτελεσματική διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας είναι αναγκαία η συνεργασία εργαζομένων, διοίκησης ΥΠΑ και πολιτικής ηγεσίας, ώστε να γίνουν συντονισμένα οι όποιες απαραίτητες βελτιωτικές κινήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις.

Οι ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί

- Με τροπολογία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η οποία ψηφίσθηκε την 29.07.2021, τροποποιήθηκε η παρ. 9 του άρθρου 40 «Ρυθμίσεις εισφορών και εσόδων υπέρ τρίτων» του ν. 2065/1992, η οποία αφορά στα Τέλη Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων (ΤΕΑΑ) των αερολιμένων Ακτίου, Ζακύνθου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Κω, Μυκόνου, Μυτιλήνης, Ρόδου, Σάμου, Σαντορίνης, Σκιάθου και Χανιών (των λεγόμενων 14 περιφερειακών αεροδρομίων).


Σκοπός είναι να καταστεί δυνατή η εγγραφή στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) έτους 2021 των εισφορών που είχαν κατατεθεί στο Ελληνικό Δημόσιο από την παραχωρησιούχο εταιρεία κατά τα έτη από την ημερομηνία έναρξης της παραχώρησης των εν λόγω αερολιμένων και έως την έναρξη ισχύος του ν. 4757/2020 (Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας) και τα οποία δεν είχαν μέχρι σήμερα αποδοθεί στην Υ.Π.Α.. Οι εν λόγω εισφορές για τα έτη 2017, 2018 και 2019 ανέρχονται στο ποσό των 42,76 εκατ. €.


- Δρομολογείται η διαδικασία προσλήψεων στην ΥΠΑ μέσω ΑΣΕΠ, ώστε να ενισχυθούν οι ειδικότητες που παρουσιάζουν ελλείψεις προσωπικού και είναι κρίσιμες για την κυκλοφορία. Το Υπουργείο δε διατίθεται απλά να προχωρήσει σε προσλήψεις, αλλά κινεί τις διαδικασίες για τη δημιουργία ενός μηχανισμού αναπλήρωσης προσωπικού, ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον η πιθανότητα υποστελέχωσης της Υπηρεσίας.


Είναι σημαντικό, ιδιαίτερα μετά και το σημερινό περιστατικό στον αερολιμένα Ικαρίας και την αιφνιδιαστική ασθένεια τηλεπικοινωνιακού υπαλλήλου που υπηρετεί στο νησί.

- Εκπονείται από την ΥΠΑ η μελέτη για το μηχανισμό της εξυπηρέτησης του Τέλους Διαδρομής με στόχο την έκδοση νέας ΚΥΑ, η οποία θα αντικαταστήσει την ισχύουσα (Δ11/Α/18488/7838), με σκοπό την επιδότηση των ελεγκτών για την εμπρόθεσμη εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας και την αποφυγή καθυστερήσεων. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της αρμόδιας προς τούτο Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας υπολογίζεται να έχει οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο των επιδόσεων εντός Σεπτεμβρίου.


Συζητήθηκε και εξετάζεται ο μηχανισμός αναπλήρωσης των εισοδημάτων των ελεγκτών, όπως αυτός παρουσιάζεται στην Εκτελεστική Απόφαση 2021/891 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις 19 Αυγούστου, σε επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί από τον γενικό γραμματέα Μεταφορών, Γιάννη Ξιφαρά, στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών.