Ξεκινά ο έλεγχος των δικαιολογητικών για τους πληγέντες από τον «Ιανό»Στις 31 Ιανουαρίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους πληγέντες της Εύβοιας από τη θεομηνία «Ιανός».


Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα ξεκινήσει τον έλεγχο και θα ενημερώσει εγγράφως τους αιτούντες.


Οι ενδιαφερόμενοι, από τη στιγμή που θα ενημερωθούν, έχουν περιθώριο δύο μηνών προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των δηλωθέντων στοιχείων.


Τα δικαιολογητικά θα ζητηθούν με συστημένο έγγραφο και είναι τα ακόλουθα:


-Για τη διαπίστωση των ζημιών της πληγείσας κατοικίας ή επιχείρησης, ο κωδικός της αυτοψίας επιτροπών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Φ.Ε.Κ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή η αυτοψία άλλης δημόσιας ή δημοτικής αρχής (Πυροσβεστική, Περιφέρεια, Δήμος κ.λπ.).


Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να ζητηθούν οποιαδήποτε στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι η κατοικία ή η επιχείρηση έχει πληγεί (π.χ. φωτογραφίες κ.λπ.).


-Για τη διαπίστωση της χρήσης πληγείσας κατοικίας τα φορολογικά στοιχεία Ε1, Ε2, ΕΝ.Φ.Ι.Α (φορολογικού έτους 2019) και Ε9 με τις μεταβολές μέχρι την ημέρα του συμβάντος καθώς και η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας σε περίπτωση ενοικιαστή μακροχρόνιας μίσθωσης.


-Για τη διαπίστωση της στέγασης και λειτουργίας πληγείσας επιχείρησης τα φορολογικά στοιχεία Ε1 και Ε3 ή Ν και Ε3 ανάλογα με τη μορφή (ατομική ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) της επιχείρησης του φορολογικού έτους 2019 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2019 έως και 31.12.2019) και η εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το TAXISNET.


-Για την ταυτοποίηση της διεύθυνσης και τη χρήση της πληγείσας κατοικίας ή επιχείρησης, αντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.


Μετά τον έλεγχο για την ορθότητα κι ακρίβεια των στοιχείων εάν διαπιστωθεί ψευδή δήλωση ή δεν παραλάβει εντός διμήνου, τα δικαιολογητικά των δηλωθέντων στοιχείων των αιτούντων, οι υπηρεσίες θα προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να επιβάλει την επιστροφή του τετραπλασίου του χορηγηθέντος επιδόματος, προς το Ελληνικό Δημόσιο.


Σημειώνεται ότι έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις σε όσους, ήδη έχουν κάνει αίτηση μέσω του ianos-aid.services.gov.gr., το οποίο λειτουργεί από την 8η Οκτωβρίου 2020.