Νέα notam για πτήσεις εσωτερικού


Νέα αεροπορική οδηγία εξέδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σύμφωνα με την οποία παρατείνονται οι περιορισμοί στις πτήσεις εσωτερικού έως και τις 14 Μαΐου κι ώρα 06:00 το πρωί.

Νέα παράταση στην covid-19 notam ανακοίνωσε η ΥΠΑ, η οποία αφορά στην απαγόρευση των πτήσεων εσωτερικού.


Η νέα notam θα ισχύει έως και τις 14 Μαΐου κι ώρα 06:00 το πρωί και εντάσσεται στα μέτρα πρόληψης κατά του κορωνοϊού.


Η αεροπορική οδηγία αφορά στις πτήσεις εσωτερικού, σε τακτικά επιβατικά δρομολόγια, σε δρομολόγια γενικής αεροπλοΐας και σε επαγγελματικά δρομολόγια.


Με την οδηγία επιτρέπονται σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας μόνο οι ουσιώδεις μετακινήσεις εσωτερικού οι οποίες περιλαμβάνουν ταξίδι για θέματα υγείας, για επαγγελματικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς, για επανένωση οικογενειών καθώς και για επιστροφή στη μόνιμη κατοικία.


Από την αεροπορική οδηγία εξαιρούνται

- Πτήσεις που αναφέρουν ότι βρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση

- Πτήσεις υποστήριξης του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Υγείας

- Κρατικές πτήσεις

- Πτήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

- Πτήσεις ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος

- Στρατιωτικές πτήσεις

- Πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων

- Πτήσεις πυροσβεστικών αεροσκαφών

- Πτήσεις της Frontex

- Τεχνικές πτήσεις ανεφοδιασμού χωρίς αποβίβαση επιβατών

- Πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους μόνο με το πλήρωμα