Νέα πρωτόκολλα στις ξεναγήσεις χωρίς κοινοποίηση στην Ομοσπονδία


@touristguides.gr
Τα νέα πρωτόκολλα στις ξεναγήσεις χωρίς κοινοποίηση στους αρμόδιους φορείς, όπως καταγγέλλει η FedHATTA, και η ελλιπής ενημέρωση του κλάδου, αμαυρώνουν την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό καθώς τα γκρουπ των επισκεπτών αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ξενάγησή τους.

Δυσάρεστη έκπληξη για την Ομοσπονδία FedHATTA το γεγονός ότι η νέα εγκύκλιος, η οποία περιλαμβάνει επικαιροποιημένα πρωτόκολλα ασφαλείας για τους χώρους αρχαιολογικού, ιστορικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος, και αφορά άμεσα τη λειτουργία του κλάδου των τουριστικών γραφείων, δεν κοινοποιήθηκε στην Ομοσπονδία, η οποία είναι ο κύριος φορέας του οργανωμένου τουρισμού στην Ελλάδα.


Τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα δεν κοινοποιήθηκαν ούτε και σε άλλους φορείς (π.χ. Συνδέσμους Ξεναγών), οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα με το ζήτημα, σύμφωνα με τους αρμόδιους του κλάδου. Αποτέλεσμα της ελλιπούς ενημέρωσης, είναι τα γκρουπ των επισκεπτών να αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ξενάγησή τους (διότι δεν γνώριζαν π.χ. την ανάγκη χρήσης ασύρματης ξενάγησης) καθώς τα τουριστικά γραφεία οργάνωσαν τις ξεναγήσεις αυτές με τα προηγούμενα δεδομένα.

 

«Πρόκειται για μια σοβαρή και εν πολλοίς απαράδεκτη παράλειψη, η οποία αμαυρώνει την εικόνα της χώρας μας στους διεθνείς επισκέπτες της.

Δεν είναι δυνατόν να εκδίδεται Επικαιροποίηση των Πρωτοκόλλων χωρίς αυτή να κοινοποιείται στους φορείς και στα σχετικά επαγγελματικά σωματεία τα οποία οφείλουν να την εφαρμόσουν. Η Ομοσπονδία έχει ζητήσει σαφή και ξεκάθαρα πρωτόκολλα και κανονισμούς στον τουρισμό από την 1η Ιανουαρίου και έχει ζητήσει επανειλημμένα τη συνεργασία του υπουργείου Πολιτισμού σε επίλυση ζητημάτων του κλάδου, χωρίς όμως να έχει λάβει απάντηση.

Αποτέλεσμα είναι ότι ενώ η εφετινή χρονιά πλησιάζει στο τέλος της, εμείς ακόμα συζητούμε για εκκρεμότητες που δεν θα έπρεπε να εμφανίζονται σήμερα στο προσκήνιο. Ζητούμε στο εξής να γινόμαστε άμεσα κοινωνοί οποιασδήποτε ανακοίνωσης άπτεται του έργου των τουριστικών γραφείων, με εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία θέσης της σε ισχύ, ώστε να είμαστε σε θέση να την κοινοποιήσουμε με τη σειρά μας έγκαιρα στους άμεσα ενδιαφερόμενους», τονίζει ο πρόεδρος της FedHATTA, Λύσανδρος Τσιλίδης.