Μια Linke Hofmann του 1925 στο Σιδηροδρομικό Μουσείο της Αθήνας


Ο ΟΣΕ στην προσπάθειά του να εμπλουτίσει το Σιδηροδρομικό Μουσείο της Αθήνας με ιστορικά κομμάτια, μετέφερε, μεταξύ άλλων, μια Linke Hofmann των ΣΠΑΠ, κατασκευής 1925, που πρωτοκινήθηκε με ατμό, και είχε χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες μεταφοράς στρατιωτικών δυνάμεων στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι άνθρωποι του ΟΣΕ διέσωσαν και μετέφεραν 6 ιστορικά σιδηροδρομικά οχήματα από την Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία, για να τα εκθέσουν στο, υπό διαμόρφωση, Σιδηροδρομικό Μουσείο στο Μηχανοστάσιο Πειραιώς.


Η μεταφορά και διάσωσή τους στόχο έχει να εξαιρεθούν από τις εκποιήσεις ορισμένα ιστορικά οχήματα, αλλά και να δοθεί ζωή στα σπάνια αυτά κομμάτια.Τα διασωθέντα ιστορικά σιδηροδρομικά οχήματα προς αποκατάσταση κι έκθεση

- Κλειστή φορτάμαξα, η τελευταία διασωζόμενη και από τις πρώτες των Σιδηροδρόμων Βορειοδυτικής Ελλάδος (Αγρίνιο-Μεσολόγγι-Κρυονέρι), κατασκευής 1888


- Κλειστή φορτάμαξα φορτίου 10t, κατασκευής Baume Marpent Βελγίου περί το 1900, που μετέφερε τα οστά του Θ. Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη το 1930


- Διαξονική υδροφόρος κατασκευής περί το 1900 και μεταπολεμικής αποκατάστασης των ΣΠΑΠ

- Ατμάμαξα Εs 7721, υπέρθερμου ατμού κατασκευής 1925 από τη Γερμανική Linke Hofmann Laufhammerwerke.


- Κλειστή φορτάμαξα κατασκευής Ganz & Co. Danubius, Budapest Ουγγαρίας το 1925. Οι πρώτες των ΣΠΑΠ με ωφέλιμο φορτίο 12t, αρχικά με υπερυψωμένη φυλακίδα τροχοπεδητή.


- Αυτοκινητάμαξα Uerdingen-Düsseldorfer Waggonfabrik κατασκευής 1937. Η παλαιότερη διασωζόμενη οτομοτρίς και μία από τις πρώτες στην Ελλάδα.


Ο ΟΣΕ θα συνεχίσει τις μεταφορές Μουσειακού Τροχαίου Υλικού και από άλλα σημεία του δικτύου, με σκοπό τον συνεχή εμπλουτισμό του Μουσείου, η ενίσχυση του οποίου σε συνδυασμό με τις άλλες δράσεις που προωθεί, θα το καταστήσουν σημείο αναφοράς του Σιδηροδρόμου αλλά και της ευρύτερης περιοχής.