Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις σήραγγες Στυλίδας


πηγή: ιστότοπος www.kentrikiodos.gr
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε και συγκεκριμένα στην περιοχή της Στυλίδας, για τις ανάγκες εκτέλεσης εργασιών συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των τοπικών σηράγγων.

Από την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου και από τις 07:00 έως τις 18:00 καθημερινά, θα ισχύει πλήρης αποκλεισμός του τμήματος Ανισόπεδου Κόμβου Αγίας Μαρίνας – Ημικόμβου Αχινού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.


Το διάστημα αυτό οι οδηγοί με κατεύθυνση προς Αθήνα θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου μέσω του ημικόμβου Αχινού και τη χρήση προσωρινών ενημερωτικών σημάνσεων, θα επανεισάγονται σε αυτόν μέσω του ανισόπεδου κόμβου Αγίας Μαρίνας.


Αντίστοιχα, οι οδηγοί με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου μέσω του ανισόπεδου κόμβου Αγίας Μαρίνας και με τη χρήση προσωρινών ενημερωτικών σημάνσεων, θα επανεισάγονται σε αυτόν μέσω του ημικόμβου Αχινού.


Όσο θα ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, η είσοδος στον ανισόπεδο κόμβο Στυλίδας θα είναι κλειστή και θα ισχύσει και αναπροσαρμογή της τιμής των διοδίων του σταθμού Μαυρομαντήλας, με τους οδηγούς να χρεώνονται μόνο για τη χρήση του τμήματος που πρόκειται να διανύσουν.


Η Κεντρική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των διερχομένων.