top of page

Η ομάδα TTF του Ευρωκοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid


https://www.europarl.europa.eu/
Δήλωση της Ειδικής Ομάδας για τον Τουρισμό της Επιτροπής TRAN του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία διεκδίκησε τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού Covid.

Η Ειδική Oμάδα για τον Τουρισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Tourism Task Force (TTF) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού TRAN χαιρετίζει τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού Covid, για το οποίο πίεζε την Κομισιόν από το 2020.


«Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά από επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ειδική Ομάδα για τον Τουρισμό TTF, από την αρχή της πανδημίας, για μέτρα που στοχεύουν σε μεγαλύτερο συντονισμό και βαθύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών με την ΕΕ να ηγείται», σημειώνουν χαρακτηριστικά τα μέλη της επιτροπής.

Παρά την καθυστέρηση στην ανταπόκριση από την Κομισιόν, η υιοθέτηση του πιστοποιητικού αποτελεί μεγάλη επιτυχία της Tourism Task Force (TTF) και ευόδωση των πολύμηνων προσπαθειών της, με συνεχείς διεκδικήσεις και συστηματικές πιέσεις.

Η πρόταση των μελών της TTF για την ανάγκη θέσπισης ενιαίων πρωτοκόλλων και μέτρων με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων στην ΕΕ, είχε κατατεθεί και είχε υιοθετηθεί ήδη από τον Ιούνιο του 2020 στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον τουρισμό.

Είχε επίσης συμπεριληφθεί σε ανακοίνωση τους που είχε δημοσιοποιηθεί στις αρχές Οκτωβρίου 2020, με την ευκαιρία της Συνδιάσκεψης για τον Τουρισμό που διοργάνωσε η Κομισιόν.

«Τον Οκτώβριο του 2020, στην Στρατηγική της ΕΕ για τον Βιώσιμο Τουρισμό, η οποία υιοθετήθηκε τον περασμένο Μάρτιο, γινόταν έκκληση για ένα κοινό πιστοποιητικό εμβολιασμού καθώς και ένα κοινό και χωρίς διακρίσεις πρωτόκολλο της ΕΕ για την Ασφάλεια στην Υγεία που προέβλεπε τεστ πριν την αναχώρηση», επισημαίνουν.

«Τα μέλη της Ειδικής Ομάδας Τουρισμού, Tourism Task Force (TTF) έθεσαν επανειλημμένα αυτά τα ζητήματα και άσκησαν πίεση στην Kομισιόν παρουσία του Επιτρόπου Μπρετόν στην Επιτροπή μας (ΤRAN). Θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID είναι μια ξεκάθαρη απόκριση σε όλα αυτά τα αιτήματα, και αναμένουμε ότι θα αποτελέσει επαρκή και αποτελεσματική απάντηση για την επανεκκίνηση των μεταφορών και του τουρισμού», αναφέρει χαρακτηριστικά στη δήλωσή της η Tourism Task Force (ΤTF), την οποία υπογράφουν μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού TRAN, Καρίμα Ντέλι, και τα μέλη της που εκπροσωπούν διαφορετικές πολιτικές ομάδες.


Ακολουθεί η πλήρης δήλωση: «Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού» Δήλωση των μελών της Ειδικής Ομάδας για τον Τουρισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Tourism Task Force (TTF) για την έγκριση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού Covid της Ε.Ε..

Τα μέλη της Ειδικής Ομάδας για τον Τουρισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Tourism Task Force (TTF), χαιρετίζουν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού Covid, το οποίο θα διευκολύνει το άνοιγμα των ταξιδίων και του τουρισμού εντός της Ε.Ε. και θα υποστηρίξει εκατομμύρια θέσεις εργασίας και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά από επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ειδική Ομάδα για τον Τουρισμό TTF, από την αρχή της πανδημίας για μέτρα που στοχεύουν σε μεγαλύτερο συντονισμό και βαθύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών με την Ε.Ε. να ηγείται.

Συγκεκριμένα, στο ψήφισμά του με θέμα «Μεταφορές και τουρισμός το 2020 και μετά» τον Ιούνιο του 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε «προσωρινά, αναλογικά και χωρίς διακρίσεις μέτρα», σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία, για τη διευκόλυνση της ασφαλούς διέλευσης και των μετακινήσεων από χώρα σε χώρα και υπογράμμισε τη σημασία «της διασφάλισης της αμοιβαίας αναγνώρισης των μέτρων που συμφωνήθηκαν σε επίπεδο ΕΕ για την επανέναρξη των ευρωπαϊκών και διεθνών ταξιδιών».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε επίσης μέτρα υγειονομικού ελέγχου, καθώς και προδιαγραφές και λεπτομερή πρωτόκολλα.


Σε δήλωση στις 12 Οκτωβρίου 2020 με την ευκαιρία της Συνδιάσκεψης για τον Τουρισμό, τα μέλη της TTF επανέλαβαν την ανάγκη για συντονισμό σε επίπεδο Ε.Ε. για την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών, για υγειονομικά πρωτόκολλα και πρωτόκολλα για την υγεία, συμπεριλαμβανομένου ενός πρωτοκόλλου τεστ με εφαρμογή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος, τον Οκτώβριο του 2020, στην Στρατηγική της ΕΕ για τον Βιώσιμο Τουρισμό, η οποία υιοθετήθηκε τον περασμένο Μάρτιο, γινόταν έκκληση για ένα κοινό πιστοποιητικό εμβολιασμού καθώς και ένα κοινό και χωρίς διακρίσεις πρωτόκολλο της ΕΕ για την Ασφάλεια στην Υγεία που προέβλεπε τεστ πριν την αναχώρηση.

Τα μέλη της Ειδικής Ομάδας για τον Τουρισμό, Tourism Task Force (TTF) έθεσαν επανειλημμένα αυτά τα ζητήματα και άσκησαν πίεση στην Kομισιόν, παρουσία του Επιτρόπου Μπρετόν στην Επιτροπή μας (ΤRAN).

Θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid είναι μια ξεκάθαρη απόκριση σε όλα αυτά τα αιτήματα, και αναμένουμε ότι θα αποτελέσει επαρκή και αποτελεσματική απάντηση για την επανεκκίνηση των μεταφορών και του τουρισμού.


Το πιστοποιητικό πρέπει να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της Ένωσης περί της προστασίας των δεδομένων.

Τα μέλη της TTF θα συνεχίσουν να εργάζονται για τη συνεχή υποστήριξη του τομέα των ταξιδίων και του τουρισμού, επειδή απέχουμε πολύ από το τέλος της πανδημίας και των επιπτώσεών της.


Στην κατεύθυνση αυτή, η ισχυρή συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και των κρατών-μελών είναι ουσιώδης για την ανάκαμψη και ανθεκτικότητα αυτού του τομέα, και η υιοθέτηση των Κανονισμών του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού Covid είναι ένα αποφασιστικό βήμα προς τα εμπρός.

Ωστόσο, τα μέλη της TTF θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους να παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη των ταξιδιωτικών περιορισμών που επιβάλλονται από τα κράτη-μέλη και θα καταγγείλουν οποιοδήποτε τυχόν δυσανάλογο ή μονομερές μέτρο.

 

Η πρωτότυπη δήλωση στη σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/235724/EP%20TTF%20statement_%20adoption%20of%20the%20EU%20Covid%20Certificate%20080621.pdf

bottom of page