Η Ελλάδα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος στην Αεροπορία του ICAO


Η ΥΠΑ ανακοινώνει την αναβάθμιση της εκπροσώπησης της Ελλάδας στην Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος στην Αεροπορία του ICAO (ICAO CAEP), από το καθεστώς του παρατηρητή σε πλήρες μέλος με δικαίωμα ψήφου.

Μετά από εισήγηση της μόνιμης αντιπροσώπου της Ελλάδας στον ICAO, πρέσβεως, Μαρίας Σαράντη, κα ι της απόφασης του Συμβουλίου του ICAO, η Ελλάδα αναβαθμίζει την εκπροσώπηση της στην Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος στην Αεροπορία του ICAO (ICAO CAEP) ως πλήρες μέλος με δικαίωμα ψήφου ήδη από 4 Ιουνίου 2021.


Εκπρόσωπος η Κωνσταντίνα Χρυσικοπούλου, αναπληρωματική προϊσταμένη του τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.


Η Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος στην Αεροπορία είναι Τεχνική Επιτροπή του Συμβουλίου του ICAO, ιδρύθηκε το 1983 και συνδράμει το Συμβούλιο στη διαμόρφωση Προτύπων και Πρακτικών αναφορικά με το αποτύπωμα της αεροπορίας στο κλίμα και στο περιβάλλον.


Τα πρότυπα και οι πρακτικές αυτές αποτελούν βάση για τη διαμόρφωση του εθνικού και ενωσιακού νομοθετικού πλαισίου στον τομέα των Αερομεταφορών.