Η εισφορά στο ΑΕΠ της χώρας από τους τουρίστες των Κυκλάδων


Τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τις αεροπορικές αφίξεις του δεκαμήνου Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2021, από Ελλάδα κι εξωτερικό, καταδεικνύουν πως οι Κυκλάδες κρατούν τα σκήπτρα στις προτιμήσεις των ξένων τουριστών.

Η Πάρος δέχτηκε 92.399 επιβάτες έναντι 42.219 της Νάξου, με τη Μήλο να πλησιάζει τη Νάξο με 30.356 αφίξεις.


Αποκαλυπτικά και ως προς το οικονομικό αποτέλεσμα της χρονιάς που τελειώνει είναι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον κύκλο εργασιών σε επιχειρήσεις με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών στοιχείων του κλάδου παροχής καταλυμάτων για την περίοδο από Μάϊο έως Οκτώβριο 2021.


Σύμφωνα με αυτά, στην Άνδρο εισπράχθηκαν , κατά αυξητική σειρά, 1.602.726 Ευρώ, στην Τήνο 2.283.007, στη Μήλο 7.728.624 , στη Νάξο 14.334.937 και στην Πάρο 21.177.973.


Ειδικά, στο τρίμηνο από Ιούνιο έως Αύγουστο καταγράφηκαν με την ίδια σειρά οι ακόλουθες εισπράξεις


- Στην Άνδρο 176.568 για τον Ιούνιο, 498.544 για τον Ιούλιο και 587.409 ευρώ για τον Αύγουστο.


- Στην Τήνο τα αντίστοιχα ποσά ήταν 258.418 ( Ιούνιος), 628.958 (Ιούλιος) και 881.518 (Αύγουστος) ευρώ.


- Στη Μήλο τον Ιούνιο εισπράχθηκαν 747.020, τον Ιούλιο 2.047.406 και τον Αύγουστο 3.004.120 ευρώ.


- Στη Νάξο τον Ιούνιο ο κύκλος εργασιών ήταν 904.819 ευρώ, τον Ιούλιο 3.866.244 και τον Αύγουστο 6.106.673 ευρώ


- Στην Πάρο τον Ιούνιο ήταν 1.807.031, τον Ιούλιο 5.655.309 και τον Αύγουστο 9.069.290 ευρώ.


Η Ενότητα Νάξου αντιπροσωπεύει το 14% του δυναμικού με 203 μονάδες, 4.329 δωμάτια και 8.853 κλίνες. Αντίστοιχα η Ενότητα Πάρου διαθέτει το 14% του δυναμικού με 186 μονάδες, 4.212 δωμάτια και 8.475 κλίνες ενώ η Ενότητα Μήλου διαθέτει το 5% του δυναμικού με 97 μονάδες, 1.654 δωμάτια και 3.431 κλίνες,


Όλα τα παραπάνω στοιχεία αφίξεων και εισπράξεων αποτελούν αδιάψευστη απόδειξη του βαθμού επιτυχίας προσέγγισης του ποσοτικού και του ποιοτικού στόχου για δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.