ΕΡΓΟΣΕ: Εμπορευματικό Κέντρο Θριασίου Πεδίου- Ολοκλήρωση Β' φάσης


Την επιτυχή ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων της Β' φάσης του Συγκροτήματος Εμπορευματικού Κέντρου που βρίσκεται στο Θριάσιο Πεδίο, ανήγγειλε η ΕΡΓΟΣΕ.

Με την υλοποίηση όλων των κατασκευαστικών έργων που περιλαμβάνει η Β' φάση, το Συγκρότημα Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο ανοίγει το δρόμο για την ανάδειξη της χώρας σε διεθνή κόμβο στον τομέα των logistics, αλλά και σε σημαντικό εμπορευματικό κέντρο μεταφορών της Ελλάδας.


Πρόκειται για ένα έργο με μεγάλη αξία, καθώς αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπορευματικά κέντρα της Ευρώπης, το οποίο συνδέεται με τρία διαφορετικά Μέσα μεταφοράς και συγκεκριμένα το λιμάνι του Ικονίου, τον αερολιμένα Αθηνών και το οδικό δίκτυο.


Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου σε χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) 2007-2013 και Εθνικούς πόρους ξεπερνά τα 60 εκατ. ευρώ, ενώ οι κατασκευές που ολοκληρώθηκαν αφορούν σε:


- στρώση επιδομής σιδηροδρομικών γραμμών εντός του Συγκροτήματος

- κατασκευή κτιριακών έργων

- σηματοδότηση – τηλεδιοίκηση

- ηλεκτροκίνηση των γραμμών εντός του Συγκροτήματος

- έργα αποχέτευσης και αποστράγγισης ομβρίων

- έργα Η/Μ εγκαταστάσεων