Εργασίες στον ανισόπεδο κόμβο Καλυφτάκη


Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον ανισόπεδο κόμβο Καλυφτάκη, ο οποίος εκ περιτροπής θα κλείνει, λόγω εργασιών φύτευσης κι άρδευσης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον ανισόπεδο κόμβο Καλυφτάκη του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε, με στόχο την εκτέλεση εργασιών φύτευσης και άρδευσης επί των κλάδων και των κάθετων οδών του Κόμβου.


Από σήμερα, Τετάρτη, 11 Αυγούστου, έως και την Πέμπτη, 12 Αυγούστου, από τις 21:00 κάθε ημέρας, έως τις 06:00 κάθε επόμενης, και από τη Τρίτη, 17 Αυγούστου έως και την Πέμπτη, 19 Αυγούστου, από τις 21:00 κάθε ημέρας, έως τις 06:00 κάθε επόμενης, θα ισχύσει εκ περιτροπής αποκλεισμός, των κλάδων εισόδου κι εξόδου, καθώς και των κάθετων οδών του ανισόπεδου κόμβου Καλυφτάκη και στις δύο κατευθύνσεις.


Κατά τη διάρκεια αυτών όσοι οδηγοί χρησιμοποιήσουν το εκάστοτε αποκλεισμένο τμήμα του κόμβου κι ανάλογα με την κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα βρίσκεται σε ισχύ, θα κατευθύνονται μέσω προσωρινών σημάνσεων στους γειτονικούς ανισόπεδους κόμβους και μέσω του παράπλευρου δικτύου θα οδηγούνται έως τον κόμβο Καλυφτάκη.


Η Νέα Οδός παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τη σχετικές σημάνσεις και τις υποδείξεις της τροχαίας.