Εργασίες ασφαλτόστρωσης στον ανισόπεδο κόμβο Αγρινίου


Η Ιόνια Οδός ανακοινώνει πως θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Ανισόπεδο Κόμβο Αγρινίου (Βόρειος) λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου, έως και την Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου, θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Ανισόπεδο Κόμβο Αγρινίου (Βόρειος), λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Σε τρεις φάσεις η ολοκλήρωση των εργασιών:


Α’ Φάση:

Από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου, και από τις 21:00 έως τις 06:00 της επομένης, θα παραμείνουν κλειστές τόσο η είσοδος όσο και η έξοδος στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Αντίρριο.


Οι οδηγοί με κατεύθυνση προς Αντίρριο, οι οποίοι επιθυμούν να βγουν στον ανισόπεδο κόμβο Αγρινίου (Βόρειος), θα ενημερώνονται έγκαιρα προκειμένου να βγουν στον προηγούμενο Ανισόπεδο Κόμβο (Πρέβεζας).


Αντίστοιχα, όσοι οδηγοί επιθυμούν να μπουν στην Ιόνια Οδό μέσω του Α/Κ Αγρινίου (Βόρειος), με κατεύθυνση προς Αντίρριο, θα οδηγούνται έγκαιρα στον Ανισόπεδο Κόμβο Αγρινίου (Νότιος) από όπου και θα μπορούν να μπουν ξανά στην Ιόνια Οδό.


Ταυτόχρονα, θα κλείνει και το αριστερό τμημα της εξόδου με κατεύθυνση προς Ιωάννινα καθώς και η εναλλάξ κυκλοφορία επί της κάθετης οδού του συγκεκριμένου κόμβου με τη χρήση φωτεινής σηματοδότησης.


B’ Φάση:

Από τη Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου, και από τις 21:00 έως τις 06:00 της επομένης, θα κλείσει το αριστερό τμήμα της εξόδου με κατεύθυνση προς Ιωάννινα καθώς κι η εναλλάξ κυκλοφορία επί της κάθετης οδού του συγκεκριμένου κόμβου με τη χρήση φωτεινής σηματοδότησής.


Γ’ Φάση:

Από τη Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου, και από τις 21:00 έως τις 06:00 της επομένης, θα κλείσει η έξοδος στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Αντίρριο.


Οι οδηγοί, με κατεύθυνση προς Αντίρριο, οι οποίοι θα θελήσουν να βγουν στον Α/Κ Αγρινίου (Βόρειος), θα ενημερώνονται έγκαιρα με τη χρήση κατάλληλων προειδοποιητικών σημάνσεων, προκειμένου να βγουν στον προηγούμενο Ανισόπεδο Κόμβο (Πρέβεζας).


Ταυτόχρονα, θα κλείνει το αριστερό τμήμα της εξόδου με κατεύθυνση προς Ιωάννινα κι η εναλλάξ κυκλοφορία επί της κάθετης οδού του συγκεκριμένου κόμβου με τη χρήση φωτεινής σηματοδότησης.


Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν µε στόχο την πλήρη ενημέρωσή τους.


Η Νέα Οδός παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το εν λόγω τμήμα.