Επιστρεπτέα προκαταβολή για τα χιονοδρομικά κέντρα


Με εισήγηση του υπουργού Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, προχώρησε η τροποποίηση της 154/10.2.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης κι Επενδύσεων για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021.

Η τροποποίηση της απόφασης αναφέρει ότι στο μέτρο αυτό συμπεριλαμβάνονται οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, οι οργανισμοί Λιμένων και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των υπηρεσιών χιονοδρομικού κέντρου με ΚΑΔ 93.29.19.07 καθώς και στους κλάδους των υπηρεσιών θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών με ΚΑΔ 96.04.10.04.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 24η Φεβρουαρίου 2021.

Πρόκειται για ένα μέτρο οικονομικής ενίσχυσης προς επιχειρήσεις και εργαζόμενους που έχουν πληγεί από την πανδημία, ειδικά για κλάδους όπως τα χιονοδρομικά κέντρα, οι ιαματικές πηγές και γενικότερα ο τουρισμός.