Δύο οι μνηστήρες για τη ΔΕΠΑ Υποδομών


Δύο δεσμευτικές προσφορές παρέλαβε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) για την από κοινού πώληση με την ΕΛΠΕ του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ».

Το ΤΑΙΠΕΔ, μέλος του Υπερταμείου, παρέλαβε δύο δεσμευτικές προσφορές για την από κοινού πώληση με την «Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ» του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ».


Οι μνηστήρες της ΔΕΠΑ Υποδομών

- EP INVESTMENT ADVISORS

- ITALGAS SpA


Σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% και η ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 35% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Υποδομών.


Η διαδικασία αξιολόγησης των δεσμευτικών προσφορών, ώστε να διαπιστωθεί η πλήρωση των προβλεπόμενων κριτηρίων, θα ξεκινήσει άμεσα.


Ακολούθως, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, θα αποσφραγιστούν οι οικονομικές προσφορές, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.