Από 4 ετών με self test οι επιβάτες των πτήσεων


Νέα notam για τις πτήσεις εσωτερικού με αλλαγή στο όριο ηλικίας για τους ανήλικους επιβάτες σε ότι αφορά την υποχρέωση προσκόμισης αρνητικού self test για την επιβίβαση. Από 4 ετών οι ανήλικοι επιβάτες θα πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό self test αντί από 5 ετών που ίσχυε έως τώρα.

Η ΥΠΑ ανακοινώνει στο επιβατικό κοινό την αλλαγή, που ισχύει ήδη από σήμερα, Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου, στο όριο ηλικίας για τους ανήλικους επιβάτες σε ότι αφορά την υποχρέωση προσκόμισης αρνητικού self test 24ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα πτήσης.


Οι ανήλικοι που υποχρεούνται σε self test ορίζονται από την ηλικία των 4 ετών έως των 11 ετών, αντί των 5 ετών έως των 11 ετών που ήταν στην προηγούμενη notam.


Τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα για τις αεροπορικές μετακινήσεις ισχύουν από την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021.


Ειδικότερα, η notam για τα αεροπορικά ταξίδια πτήσεων εσωτερικού στην Ελλάδα προβλέπει τα ακόλουθα.


Οι επιβάτες από 12 ετών και άνω προς όλους τους προορισμούς της χώρας οφείλουν να πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις


1) Να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό τους και να επιδεικνύουν βεβαίωση/πιστοποιητικό εμβολιασμού.


Το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 (EU DIGITAL COVID-19 CERTIFICATE ), γίνεται επίσης αποδεκτό.


Το πιστοποιητικό εμβολιασμού περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, τον τύπο του διενεργηθέντος εμβολίου και τον αριθμό των δόσεων.


2) Να επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν.


3) Οι επιβάτες πτήσεων εσωτερικού που δεν έχουν εμβολιαστεί για να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο θα πρέπει να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε έλεγχο για κορωνοϊό (rapid test), εντός 48 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα πτήσης.


Οι ανήλικοι από 4 έως 11 ετών μπορούν να πραγματοποιούν τις αεροπορικές μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) που παρέχεται δωρεάν και πραγματοποιείται έως 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα πτήσης.


Το ως άνω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από τις πλατφόρμες www.gov.gr και HTTPS://SELF-TESTING.GOV.GR είτε σε ψηφιακή μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.


Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς προερχόμενους από το εξωτερικό μπορούν να προσκομίζουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή την βεβαίωση νόσησης ή το αρνητικό τεστ, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική ή ρωσική γλώσσα.


Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα έγγραφα να έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.


Αν οι έλεγχοι αυτοί έχουν διενεργηθεί στην αλλοδαπή και ισχύουν κατά τον χρόνο επιβίβασης των επιβατών στο αεροσκάφος, οι σχετικές βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τις οποίες επετράπη η είσοδος τους στην Ελλάδα.


Σε περίπτωση που επιβάτης δεν φέρει μάσκα δεν του επιτρέπεται η επιβίβαση


Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής εντός αεροδρομίων, καθώς και κατά τη διάρκεια των αεροπορικών πτήσεων, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μάσκα προστασίας.


Σε περίπτωση που επιβάτης δεν φέρει μάσκα δεν του επιτρέπεται η επιβίβαση στο αεροπλάνο.


Ο έλεγχος των ταξιδιωτικών εγγράφων πραγματοποιείται από τους υπαλλήλους των αεροπορικών εταιρειών και δειγματοληπτικά από τις αστυνομικές αρχές σε αεροδρόμια.


Οι αεροπορικές εταιρίες υποχρεούνται στον έλεγχο του ταξιδιώτη πριν από την επιβίβαση του, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι φέρει τα απαραίτητα έγγραφα.