Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ ΣΣ Λευκοθέας και Φωτολίβος

Στην κυκλοφορία δόθηκε ξανά, η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρούπολης μετά την αποκατάσταση των ζημιών στη γραμμή λόγω του εκτροχιασμού των βαγονιών της 80610 εμπορικής αμαξοστοιχίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Οι ζημιές, οι οποίες προκλήθηκαν στις 25 Αυγούστου εξαιτίας του εκτροχιασμού και της ανατροπής δύο εκ των έντεκα βαγονιών της 80610 εμπορικής αμαξοστοιχίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, επιδιορθώθηκαν και η γραμμή δόθηκε εκ νέου στην κυκλοφορία.


Απομακρύνθηκαν τα βυτία, τα οποία είχαν ανατραπεί, και τα συνεργεία ολοκλήρωσαν τις εργασίες στη χιλιομετρικής θέσης 173+000 γρ Θ-ΑμΠΚ όπου και εκτροχιάστηκε το τραίνο.

  • Αποξήλωση της σιδηροδρομικής γραμμής καθ΄ όλο το μήκος εκτροχίασης.

  • Εκσκαφή καθόλο το μήκος εκτροχίασης και πλήρης αφαίρεση του έρματος.

  • Ισοπέδωση του έρματος.

  • Στρώση γραμμής με χρήση υλικών όμοιων με αυτά της υπάρχουσας στρώσης γραμμής.

  • Προσωρινή αποκατάσταση αρμών αμφίδεσης (αμφίδεση με σφικτήρες).

  • Σκυρόστρωση γραμμής.

  • Οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση γραμμής.

Η γραμμή αποκαταστάθηκε και πλέον επανέρχονται σταδιακά τα προγραμματισμένα επιβατικά και εμπορικά δρομολόγια στο τμήμα.