Απλοποιούνται οι διαδικασίες δωρεάς Ε.Ι.Χ. προς το δημόσιο



Απλοποιούνται κι επισπεύδονται οι διαδικασίες δωρεών Ε.Ι.Χ. σε φορείς του δημοσίου από μη κερδοσκοπικούς φορείς και οργανισμούς.


Την απόφαση ανακοίνωσε με εγκύκλιο που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης.


Ο δωρητής θα αποκτά έτσι την κυριότητα επί του οχήματος, χωρίς να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομά του και η οποία θα μεταβιβάζεται απευθείας στο όνομα του δωρεοδόχου φορέα.


Θα πρέπει να προσκομίζονται από τον δωρεοδόχο στις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών τα ακόλουθα δικαιολογητικά:


-η πράξη αποδοχής της δωρεάς,

-η πράξη παραλαβής από τον δωρεοδόχο και

-τα σχετικά τιμολόγια ή συναφή αποδεικτικά της εκάστοτε προηγηθείσας πράξης (πώληση κλπ).


Εάν ένας δωρητής επιθυμεί να αγοράσει ένα όχημα και να το δωρίσει σε έναν δήμο τότε ο δήμος αρκεί να προσκομίσει στην Υπηρεσία Μεταφορών τα παραπάνω δικαιολογητικά για να γίνει η μεταβίβασή του οχήματος, χωρίς να έχει προηγηθεί η μεταβίβαση στον δωρητή.