Έκθεση της Επιτροπής TRAN για τον βιώσιμο τουρισμό


«Ταξίδια ΜΟΝΟ με αρνητικά τεστ κορονοϊού - Κοινό πιστοποιητικό εμβολιασμού προς το παρόν ΜΟΝΟ για ιατρικούς σκοπούς και ΟΧΙ ταξιδιωτικούς - Μέτρα στήριξης του κλάδου και των εργαζομένων» αναφέρει η έκθεση της επιτροπής TRAN του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία εκπονήθηκε με πρωτοβουλία της Έλενας Κουντουρά.

Με πρωτοβουλία της Έλενας Κουντουρά εκπονήθηκε η έκθεση «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Βιώσιμο Τουρισμό» της Επιτροπής Mεταφορών και Τουρισμού TRAN του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ψηφίστηκε χθες με συντριπτική πλειοψηφία από το σύνολο των πολιτικών ομάδων στην Επιτροπή.


Ως συντονίστρια της πολιτικής ομάδας ΤΗΕ LEFT στην Επιτροπή ΤRAN, παράλληλα με την πρωτοβουλία που ανέλαβε για να συνταχθεί η Έκθεση από την Επιτροπή, διαμόρφωσε και βασικές θέσεις της Έκθεσης, που υιοθετήθηκε από όλες τις πολιτικές ομάδες.


Για την ασφαλή επανεκκίνηση του τουρισμού το 2021, η Έκθεση καλεί την Κομισιόν και τα κράτη- μέλη να εφαρμόσουν ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο πρωτοκόλλων στα ταξίδια με τεστ κορωνοϊού, πριν την αναχώρηση, για κάθε ταξίδι στην Ε.Ε.


Εκφράζεται η θέση υπέρ ενός κοινού πιστοποιητικού εμβολιασμού για ιατρικούς μόνο λόγους προς το παρόν, ενώ διευκρινίζεται ότι θα μπορούσε μελλοντικά να εξεταστεί η χρήση του για ταξιδιωτικούς σκοπούς, ως εναλλακτική λύση στα τεστ.


Αυτό θα ισχύσει εφόσον υπάρξουν επαρκείς επιστημονικές αποδείξεις ότι τα εμβολιασμένα άτομα δεν μεταδίδουν τον ιό και όταν θα έχει πλέον ο γενικός ευρωπαϊκός πληθυσμός την δυνατότητα εμβολιασμού.


Η έκθεση στη συνέχεια θα κατατεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πιέζοντας για άμεσες λύσεις στα επείγοντα ζητήματα του τουριστικού κλάδου, την ασφαλή και ομαλή επανεκκίνηση των ταξιδίων και του τουρισμού, και την ουσιαστική στήριξη του κλάδου και των θέσεων εργασίας.


Οι θέσεις της Έλενας Κουντουρά οι οποίες ψηφίστηκαν και ενσωματώθηκαν στην έκθεση

-ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΤΕΣΤ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΤΑΞΙΔΙ


Τα ταξίδια στην ΕΕ να πραγματοποιούνται με αρνητικά τεστ κορωνοϊού πριν από κάθε αναχώρηση.


Στόχος της πρότασης αυτής είναι η ασφαλής επανεκκίνηση του τουρισμού και η αποτροπή διασποράς του ιού και με στόχο την προστασία όχι μόνο των ταξιδιωτών, αλλά και συνολικά των προορισμών, τοπικών κοινωνιών, επιχειρήσεων και εργαζομένων.


Η έκθεση καλεί τα κράτη-μέλη να καθιερώσουν ένα κοινό και χωρίς διακρίσεις υγειονομικό πρωτόκολλο ασφαλείας στην ΕΕ για τη διενέργεια τεστ πριν την αναχώρηση, που να είναι αξιόπιστο και οικονομικά προσιτό, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών rapid-testing, μοριακών PRC και άλλων.

-ΚΟΙΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ


Κοινό πιστοποιητικό εμβολιασμού μόνο για ιατρικούς σκοπούς προς το παρόν, καθώς σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, το εμβόλιο προστατεύει μόνο τον εμβολιασμένο.


Στην Έκθεση έχει μάλιστα διατυπωθεί ξεκάθαρα ότι καλούνται Κομισιόν και κράτη-μέλη να αναπτύξουν κατά προτεραιότητα ένα κοινό πιστοποιητικό εμβολιασμού και ένα σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης των διαδικασιών εμβολιασμού, για ιατρικούς όμως σκοπούς.


Μελλοντικά ενδεχομένως να εξεταστεί η πιθανή χρήση του για ταξιδιωτικούς σκοπούς ως εναλλακτική λύση στα τεστ και στα υπόλοιπα μέτρα, εφόσον όμως αποδειχθεί επιστημονικά ότι οι εμβολιασμένοι πολίτες δεν μεταδίδουν τον ιό και όταν θα έχει πλέον ο γενικός ευρωπαϊκός πληθυσμός την δυνατότητα εμβολιασμού.

-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ


Τα κράτη-μέλη να καταρτίσουν σχέδια δράσης για το βιώσιμο τουρισμό, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, σε διαβούλευση με όλους τους συναρμόδιους φορείς και την κοινωνία των πολιτών, και σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό οδικό χάρτη για το βιώσιμο τουρισμό, όπως και να αξιοποιήσουν πλήρως τους πόρους του προγράμματος Next Generation EU στα σχέδια δράσης για τον τουρισμό.

-ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ


Καλούνται η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν την σημερινή κατάσταση των εργαζομένων στον τουριστικό τομέα και να εξετάζουν τη δυνατότητα να καθιερώσουν ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο- βάσει και του σχεδίου δράσης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων- οριζόντια στην αλυσίδα αξίας της τουριστικής βιομηχανίας.


Αυτό ζητείται να γίνει σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τις επιχειρήσεις, μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο για τις συνθήκες εργασίας, εξαιτίας της εποχικότητας, της μερικής απασχόλησης και άτυπων μορφών απασχόλησης.


Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των εργαζομένων του τουρισμού στην κοινωνική προστασία.

-ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ


Καλείται η Κομισιόν να συμπεριλάβει στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, μία Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τον Τουρισμό, η οποία θα είναι υπεύθυνη μεταξύ άλλων να λειτουργεί μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων για να διασφαλίσει την ετοιμότητα του κλάδου για μελλοντικές κρίσεις, όπου η εθνική αντιμετώπιση αποδεικνύεται ανεπαρκής.


Ο νέος αυτός φορέας όταν ιδρυθεί να είναι αρμόδιος για την παροχή τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης σε πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε αυτές να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε πόρους ευρωπαϊκών προγραμμάτων και σε χρηματοδοτικά εργαλεία.


Σχεδιάζεται να αναλάβει την προώθηση του τουριστικού brand της Ευρώπης σε τρίτες χώρες,

-ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού να ταξιδεύουν με βάουτσερ εκτός της χώρας τους.


Συγκεκριμένα, καλείται η Κομισιόν να προτείνει ένα νέο ευρωπαϊκό μοντέλο για τουρισμό χωρίς αποκλεισμούς, στα πρότυπα του ευρωπαϊκού προγράμματος CALYPSO ώστε να μπορούν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να χρησιμοποιούν τα εθνικά προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για να ταξιδεύουν και να φιλοξενούνται σε τουριστικά καταλύματα άλλων χωρών-μελών της ΕΕ, που επίσης εφαρμόζουν προγράμματα κοινωνικού τουρισμού.